Vydra riečna – skoro vyhynutý predátor

Vydra patrí medzi krásne živočíchy žijúce aj u nás na Slovensku. Je ich však vidieť len málo, pretože sú veľmi plaché. Ich plachosť sa dá označovať za vrodenú vďaka pytliakom, ktorých je chvalabohu každým rokom menej. Zákony sa sprísňujú, a tak majú aj zvieratá konečne kde žiť. Nie sú však prísne natoľko, aby ich bolo stále menej, za to sa však môžeme viniť sami. Odpadky znečisťujúce vodné toky a okolitú prírodu im spôsobujú nielen mnohé ochorenia, ale spôsobujú aj ich smrť. Za prvé, sú to ryby, ktoré sú číslom jeden na ich jedálnom lístku – ak ich ubúda, nastáva v potravinovom reťazci veľký problém. Ďalej ryby môžu obsahovať rôzne plasty a iné toxické látky dostávajúce sa do organizmu – spôsobujú ťažkú a dlhodobú smrť a pri najmenšom chronické zápaly.

vydra

Ničením životného prostredia teda neubližujeme len im ale aj prírodným biotopom vytvárajúcim ideálne podmienky pre rast fauny a flóry potrebnej k samotnému prežitiu. Okrem toho máme mnoho ciest a diaľnic, cez ktoré sa zver len tak ľahko nedostane živá.
Vydra riečna je chránený živočích, ktorého umelý odchov je náročný a vyžaduje mnoho energie a času. Ak ich chceme chrániť, bohužiaľ sa to nedá inak, než po smrti matky mláďatá odchovať v domácich podmienkach. Prvé týždne budú pre mláďatá obzvlášť ťažké, pretože zažili odlúčenie od matky a od všetkého čo vtedy poznali. Našou povinnosťou je teda ponúknuť im taký domov, v ktorom sa budú cítiť bezpečne – imitovať podmienky chovu tak, aby vyzerali ako ich skutočné útočisko.

vodní vydra

Najskôr je treba ich kojiť mliekom obsahujúcim špeciálne výživové látky poskytujúce im primeraný rast a vývin. Veľmi dôležitou časťou výchovy je tiež veľmi veľká plocha výbehu obsahujúca aspoň jeden bazénik, keďže väčšinu času trávia vo vode. Potrava po mliečnej výžive je jasná – ryby, sladkovodné lastúrniky, občas náhrada rybieho mäsa obyčajnou kuracinou. Je nutné priveľmi sa neviazať na tohto neskrotného živočícha, pretože je to raz divý tvor, ktorého treba po príprave do voľnej prírody vypustiť. Je to však nádherný druh zvieratka, ktoré sa len tak nevidí, a preto ich musíme navždy chrániť!