Stres a rodina


Momentálne problémy nejakého člena rodiny obyčajne súvisia s tým, ako funguje rodina ako celok a môžu tak dávať signál, že rovnováha našej rodiny je narušená.
plyšový medvídek
Ak nastane situácia, kedy člen rodiny príde do styku s nejakou záťažou dochádza k tomu, že na ňu reaguje nielen on sám, ale aj rodina ako taká. Je preto veľmi dôležité, aby rodina citlivo reagovala nielen na zmenu vonkajších podmienok, ale aj na potreby zmeny a rastu jej členov. Ďalej je dôležité zdôrazniť, že pokiaľ je rodina uzavretou, môžu sa jej členovia cítiť istý čas bezpečnejšie, no na druhej strane práve izolácia a nedostatok kontaktov s okolím zapríčiňuje nižšiu schopnosť zvládať stres a riešiť krízové situácie.
dvě děti
Ako čeliť problémom:
Ak sú si manželia vedomí, že momentálna negatívna situácia v ich vzťahu nemusí nutne znamenať jeho rozpad, volia si stratégie zvládania, ktorými chcú nejakým spôsobom regulovať svoje správanie. Nepochybne dôležitá je aj viera v možnosť zvládnutia danej situácie, že môžu krízu spoločne  prekonať a rodina bude vedieť fungovať aj naďalej. Práve to, ako rodina dokáže čeliť a vyrovnať sa s náročnými situáciami, tlmiť stres a posúvať sa životom vpred, bude ovplyvňovať tak pohodu všetkých členov rodiny a rodiny ako celku. Pri riešení problémov zohráva dôležitú úlohu rodinná komunikácia. Pokiaľ je komunikácia v rodine nejasná alebo narušená môže zapríčiniť veľa rizík a stres nielen rodičov ale aj detí. Psychológmi odporúčaná priama a otvorená komunikácia ochraňuje rodičov, deti a aj každého ďalšieho člena rodiny. Dôležité je, aby rodičia pomáhali deťom rozvíjať sa, mali sieť sociálnej opory a poskytovali im svoj pohľad na konkrétnu situáciu a o všetkom diskutovali. Rodina a priatelia môžu poskytovať človeku v stresujúcej situácii pomoc a podporu rôznymi spôsobmi a tak znížiť pocity bezmocnosti, ktoré v ňom takáto situácia vyvoláva. To, čím nám pomáhajú druhí ľudia zvládať problémy sú rady, dôvera v naše schopnosti a pocit, že pri nás vždy stoja.