Je niekoľko právnych foriem podnikania, ale aká je tá najideálnejšia?Rozhodli ste sa začať podnikať, no nie ste si istý či máte založiť s.r.o, a.s. alebo živnosť. Ako prvé je podstatné vedieť v čom chcete podnikať, aké máte úspory, teda prvopočiatočný kapitál.


 byznysový magazín


Chcete si otvoriť malé kvetinárstvo, postačí vám aj obyčajná živnosť.


Výhody a nevýhody živnosti: sú viazané, remeselné a voľné. Tie viazané sú podmienené tým, že sa musíte preukázať svojou odbornosťou a inými náležitosťami, tak ako aj remeselné, to v prípade kvetinárstva platiť nebude, no keby si chcete otvoriť obchod so zbraňami, tak určite by tam tá podmienka bola nevyhnutná.


 


Hlavnou nevýhodou samotnej živnosti je ručenie celým svojím majetkom, takže podnikateľ podniká vo svojom mene na svoju zodpovednosť. Podnikateľ je fyzickou osobou, takže ide podnikať na trh „na vlastnú kožu“. Za všetko nesie prioritne zodpovednosť on, na rozdiel od obchodnej spoločnosti.


 


Výhodou živnosti je jej jednoduché založenie a zároveň aj menej byrokracie. Živnostník tak nemusí viesť podvojné účtovníctvo pre firmy ako obchodné spoločnosti, ale vyžaduje sa jednoduché účtovníctvo, ktoré je o niečo menej nákladné.  


 


Prvopočiatočný kapitál sa taktiež od živnostníka nevyžaduje, a práve preto býva živnosť využívaná hlavne začínajúcimi podnikateľmi.


 


Podnikateľ taktiež môže založiť obchodnú spoločnosť a má niekoľko na výber: Spoločnosť s ručeným obmedzením, komanditná spoločnosť, akciová spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť, európska spoločnosť a jednoduchá spoločnosť na akcie, ktorá vznikla ešte len v tomto roku.


 postava s kufrem


Ako prvú výhodu je nutné uviesť, že obchodné spoločnosti sú právnickými osobami na rozdiel od živnostníka. To znamená, že právnická osoba je fiktívna osoba, konkrétne ide o spoločnosť v slovenskom právnom poriadku. Zodpovednosť tak nesie na seba prioritne obchodná spoločnosť, to samozrejme neznamená, že podnikateľ nemá žiadnu zodpovednosť, každopádne ručí iba za majetok, ktorý vložil do firmy a nie, ktorého je vlastníkom on sám; to je taktiež konkrétne upravené pri každej spoločnosti samostatne.


 


Nevýhody sú ako: povinnosť  vstupného kapitálu, môže byť finančný alebo aj hmotný. Podvojné účtovníctvo, ktoré je náročnejšie aj na náklady. Povinnosť sa registrovať na obchodnom registri, atď.


 


Úplne jednoznačne sa nedá povedať, ktorá forma je najideálnejšia, to musí podnikateľ sám dobre zvážiť.