Predchodcovia dnešných zvierat


Existuje rad teórií o tom, kedy a ako sa na tejto planéte objavili dinosaury. Vedci stále bádajú a hľadajú preukázateľné dôkazy.
A práve s novou teóriou o ich vyhynutiu prišli vedci zo španielskej Zaragozy. Podľa paleontologičky Laiy Alegretovej došlo pri páde asteroidu k rýchlemu okysleniu povrchových vôd v oceánoch. To by vysvetlilo tak veľké vyhynutie pozemských druhov, kým v spodných vodách oceánov zvieratá prežili. Dokonca prišli na to, že fotosyntéza v oceánoch a potravinový reťazec sa spamätali skôr než sa predpokladalo.
model dinosaura
Vďaka dopade meteoritu vyhynulo až 70 percent živočíchov na tejto planéte, najmä veľkých morských jašterov a primitívnych hlavonožcov. Napriek tomu stále nevieme, prečo v niektorých oblastiach, niektoré druhy vyhynuli a iné nie. Je tomu tak napríklad pri polostrove Yucatán.

Počas chvíle bolo všetko preč

Skôr sa predpokladalo, že vyhynutie trvalo niekoľko rokov. Do atmosféry sa po dopade meteoritu uvoľnilo veľké množstvo plynov, čo bránilo preniknutiu slnečných lúčov na planétu. Vďaka tomu nemohlo dôjsť k fotosyntéze. Nové výskumy však ukazujú, že miznutie živočíchov trvalo oveľa kratší čas.
kostra tyranosaura
Podľa Alegretovej a jej tímu, nie všetky organizmy potrebujú k životu fotosyntézu. Preto predpokladajú rýchlejší úhyn napríklad z dôvodu zakyslenia oceánov, ktoré mohlo trvať veľmi krátko a nastalo výlučne v horných vrstvách oceánskych vôd. Práve to by vysvetľovalo tak rýchle vymretie početných organizmov, počnúc živočíchy s uhličitými schránkami – tí sa rozpustili. Kyslosť by sa do spodných vrstiev nedostala.

Vulkanická činnosť

Medzi ďalšie teórie o možnej príčine vyhynutí dinosaurov patria aj globálne katastrofy, napríklad rad sopečných erupcií, ku ktorým dochádzalo na modrej planéte už mnoho rokov. Vedci vykonávajú podrobné výskumy Dekanskej plošiny v strednej časti Indie. Podľa dôkazov dochádzalo k mohutným erupciám práve v čase, keď vymreli dinosaury. Erupcie začali zhruba pred 250 000 rokmi pred vyhynutím týchto veľkých tvorov. Trvali pritom celkom 750 000 rokov.
vytvořené fosilie
Podľa geológa Princetonskej univerzity Blaira Shoeneho niet sporu, že súviseli s vyhnutím mnohých druhov. Podľa neho môžu byť erupcie aj priamou príčinou. Ich vplyvom sa mohla zmeniť klíma a potom aj celý ekosystém. Sám ale podotýka, že veda má ešte pred sebou dlhú cestu a poriadny kus práce na potvrdenie tejto teórie.

O tom, čo sa skutočne stalo, vedie ľudstvo stále debaty. Niektoré teórie sú podložené dôkazmi, iným úplne chýbajú. Či už je to akokoľvek, stojíme pred veľkým objavom, ku ktorému raz dôjde a my budeme mať presnú mapu histórie týchto bájnych tvorov.