Montessori výchova

Táto výchova je technika, ktorá je známa už niekoľko rokov vďaka zakladateľke, talianskej vedkyni, Marie Montessori. Na Slovensku si získava stále väčšiu popularitu pretože na rozdiel od systému nášho školstva zohľadňuje individualitu každého dieťaťa. Môžeme s ňou začať už od škôlkarskeho veku, čo je rozhodne pozitívum.sourozenci.jpg
Dôvod prečo vzniká tento článok je, že nejde o žiadnu novinku. To len na Slovensku sa tento štýl výchovy stále batolí v plienkach. Metóda už má sto rokov existencie za sebou a vo svete je uznávanou. Dieťa vychovávané v duchu montessori si lepšie zapamätá rôzne fakty a pohybové vzorce nakoľko si naša pamäť ukladá najlepšie dáta, ktoré sme získali vlastnou skúsenosťou.
Čo je teda podstatou takejto výchovy? Nečakajte, že táto metóda zázračne vychová vaše dieťa za vás. Vy ste v tejto filozofií akýmsi prostredníkom, ktorý vytvára pre dieťa vhodné prostredie a poskytuje mu vhodné podnety. Pomocou rôznych vnemov prostredia tak rozvíjate potenciál svojho dieťaťa. To ma pritom pocit samostatnosti pri objavovaní sveta, čo určite ocení.kamarádky.jpg
Efekt učenia je dvojaký. Dieťa má zamestnaný mozog ale aj ruky čo podporuje vývoj motivácie a sústredenia. Dieťa navyše praktizuje činnosť, ktorú si samo vybralo. To spolu s faktom, že v tejto činnosti uspeje ho motivuje k opakovaniu.
Kľúčové je odhadnúť čas, kedy je treba posunúť sa ďalej. Zmeniť dieťatku prostredie a podnety, aby sa ďalej rozvíjalo. Maria Montessori vypracovala pedagogický plán založený na intuicií matiek. Jedným z jej zistení je, že deti sú podvedome priťahované tými prvkami prostredia, pre ktoré majú potenciál. Môžeme tak sledovať ich prirodzené, od prírody dané vlastnosti ako napríklad pozornosť alebo poriadkumilovnosť.
A čo je základným kameňom celej filozofie výchovy? Výrok tak často slýchaný od detí: „Pomôž mi, aby som to dokázal/a sám/sama.“