K otvoreniu kaviarne potrebujete aj podnikateľský plán – čo to je a ako ho urobiť?

Rozhodli ste sa splniť váš sen a idete si otvoriť svoju kaviareň. Popri všetkých povinnostiach, ktoré sa vás čakajú spolu s otvorením od vás ešte žiadajú aj podnikateľský plán kaviareň? Vy ako podnikateľ by ste si ho mali vytvoriť najmä sám pre seba, aby ste si vyjasnili na čom a ako, chcete vlastne zarábať. V praxi sa ale väčšinou spracováva pre potenciálnych investorov alebo kvôli úveru, keď žiadate o financovanie svojho investičného zámeru.
 kavárna

Podnikateľský plán alebo aj Business Plan

 
Podnikateľský plán je dokument, ktorý slúži na predstavenie celkovej koncepcie podnikania, respektíve konkrétneho podnikateľského zámeru, sumarizáciu faktov, kľúčových faktorov úspechu a všetkého čo je potrebné urobiť pre jeho dosiahnutie. Podnikateľský plán môžeme označiť za najdôležitejší prvok v procese získavania kapitálu na rozbehnutie podnikateľského zámeru, a teda vo vašom prípade kaviarne, či rozšírenie podnikateľských aktivít prostredníctvom rizikového kapitálu alebo úveru. Poslaním tohto podnikateľského plánu kaviarne je informovať investorov, vlastníkov, banky a všetky zainteresované osoby, že vaše strategické ciele majú reálny základ a že ich s ohľadom na vaše obchodné, marketingové, personálne, výrobné a finančné možnosti dokážete naplniť.
 

Základná štruktúra podnikateľského plánu

 
Ako každý dokument, tak aj podnikateľský plán kaviarne by mal obsahovať titulný list, predmet činnosti kaviarne. V podnikateľskom pláne by ste si mali urobiť analýzu okolia kaviarne, kde ide vlastne o monitorovanie potreby vašej kaviarne, konkurencie pre vašu kaviareň. Takúto analýzu môžete pokojne vykonať prostredníctvom SWOT analýzy. Do podnikateľského plánu kaviarne by ste mali uviesť organizačnú štruktúru kaviarne, a teda koľko budete mať zamestnancov, akú prácu budú vykonávať, vlastne koľko pracovných miest budete potrebovať. Po všetkých týchto častiach sa budete venovať marketingovému plánu, kde budete riešiť prostredníctvom akej reklamy budete vašu kaviareň propagovať, aké zdroje marketingu budete používať pre komunikáciu s potenciálnymi zákazníkmi, ďalej musíte vypracovať finančný plán, ktorý prepravuje gro celého podnikateľského plánu kaviarne a práve z tohto dôvodu vám odporúčame venovať finančnému plánu dostatok času.
 práce v kavárně

3 hlavné dôvody, prečo  vypracovať podnikateľský plán kaviarne

 
Pri zakladaní podniku vás núti premyslieť si každý detail vášho podnikania, logicky a objektívne posúdiť všetky otázky spojené so založením podniku. Pri získavaní poskytuje potenciálnemu investorovi, prípadne spoločníkovi informácie, na základe ktorých sa môže rozhodnúť o financovaní alebo o spoluúčasti na projekte. Po založení kaviarne vám bude slúžiť slúži ako užitočný monitorovací nástroj pre sledovanie a riadenie chodu podniku.