Hra pre veľkých

Za jednu z najpodstatnejších súčastí ekonomiky sa považuje aj rovnováha na trhu práce. Tá je tvorená dopytom a ponukou práce na trhu.


peníze

Dopyt po práci
Pod týmto pojmom sa rozumie každý subjekt na trhu, ktorý hľadá ľudí, ktorí by pre neho pracovali. Daný subjekt sa teda dopytuje po práci rôznou formou, väčšinou ide o zverejňovanie inzerátov na internete, alebo v tlačených médiách.

Ponuka práce
Každý človek, ktorí si aktívne hľadá prácu, svoje skúsenosti vlastneponúka. Ak sa subjekt, ktorý sa po práci dopytuje stretne so subjektom, ktorý vykonanie danej práce ponúka nastáva rovnováha na trhu práce. Samozrejme za predpokladu, ak sa dohodnú aj na mzde za vykonanú prácu.

jablko

Zdá sa vám ponúkana mzda nízka ?
Veľa krát sa stane, že medzi zamestnávateľom a potencionálnym zamestnancom nastanú nezhody vo výške mzdy. Aj vám sa už určite stalo, že pri hľadaní práce ste len žasli nad tým, akú nízku mzdu by ste za ňu dostali. Koho je to však vina ? Každý by asi odpovedal, že zamestnávateľ je príliš lakomý. Avšak pravidlá ekonomiky hovoria o niečom inom. Na vine sú totiž potencionálni zamestnanci a ich nízke nároky.

· Uvedieme si jeden príklad.
Na inzercii nájdete prácu ktorá by vás bavila, ale máte pocit, že za ňu nedostanete adekvátne zaplatené. Tak tu prácu odmietnete. To je prvý krok k tomu, aby sa mzda tej práce zvýšila. Je potrebné totiž odmietať málo platenú prácu. Prečo sa teda mzda s pribúdajúcim časom nezvyšuje aj keď stále danú nízku mzdu odmietate ? Je to preto, že na trhu práce sa ešte stále nájdu ľudia, ktorí sú ochotní za danú mzdu pracovať.

dohoda

Predstavte si, že ste zamestnávateľ a hľadáte človeka na zber jabĺk. Absolútne netušíte, koľko by ste mali zamestnancovi ponúknuť a snažíte sa nájsť pre seba čo najlacnejšiu variantu. Vytvoríte teda inzerát, kde ponúknete 300 eur v čistom na mesiac za zber jabĺk. Avšak nikto sa vám na túto ponuku neprihlásil, pritom vy tie jablká jednoducho vyzbierať musíte, inak prídete o celú úrodu ! Čo spravíte aby ste našli záujemcu ? Dvihnete mzdu.

Rovnováha na trhu práce
Tu sa dostávame k pointe tohto článku. Rovnováha na trhu práce nastane vtedy, ak sa oba subjekty dohodnú na stanovených podmienkach. Vy teda, ako dopytovateľ po zamestnancovi, ktorý by pre vás zbieral jablká sa dohodnete na určitej mzde s daným zamestnancom, nastáva rovnováha. V tomto prípade už je úplne subjektívne, či je to mzda 350 eur, alebo 400 eur, alebo aj 800 eur. Zamestnávateľ bude dvíhať mzdu dovtedy kym nenájde PRVÉHO záujemcu, ktorý by s danou sumou súhlasil.

Už viete prečo sú podľa vás platy v inzercicáh nízke ? Pretože sú nízke len PODĽA VÁS. Ale na trhu práce sa zrejme našiel človek, ktorý je ochotný za danú mzdu pracovať a teda zamestnávateľ nemá dôvod mzdu zvyšovať.