Bezpečnosť Vášho bývania


Využívanie energií v našich domácnostiach je už dnes vďaka technologicky vyspelým zariadením bezpečné a spoľahlivé. Nie je však od veci urobiť niečo naviac a úplne tak minimalizovať prípadné negatívne dopady prípadných porúch alebo nešťastných udalostí, ktoré môžu, veľakrát iba teoreticky nastať. Uvedené varovanie platí pre využitie všetkých druhov energií, teda aj zemného plynu.

detekrot
 
·         Čas od času sa v médiách objaví prípad priotrávenia obyvateľov domácností spalinami unikajúcimi napríklad z prietokového ohrievača vody, teda oxidom uhoľnatým.
·         Oxid uhoľnatý je bezfarebný, nedráždivý plyn bez zjavného zápachu, je ľahší ako vzduch a voči ľudskému organizmu veľmi toxický.
·         Zákernosť oxidu uhoľnatého spočíva v tom, že nie je cítiť a príznaky otravy sa prejavujú až po určitej dobe.
·         Človek je po nadýchaní oxidu uhličitého unavený, bolí ho hlava, točí sa mu hlava a po dlhšom pôsobení a väčšej koncentrácii začne byť dezorientovaný a môže stratiť aj vedomie.
·         Oxid uhoľnatý vzniká okrem iného nedokonalým spaľovaním úžitkových plynov, ako je napríklad zemný plyn v rámci prevádzky plynových spotrebičov.
·         Aby plynový spotrebič správne fungoval, potrebuje dostatočný prívod vzduchu a správny odvod spalín.

·         Pri zlom alebo nedostatočnom odvode spalín, sa pri zhode nepriaznivých okolností, môžu tieto spaliny vracať späť do miestnosti a tam sa zhromažďovať. To môže nastať napríklad nepriechodnosťou komínových ciest, alebo zanesením výmenníka spotrebičom pri zanedbaní údržby.
·         Moderné plynové spotrebiče sú už vybavené detektorom, ktorý únik plynu zaznamená a spotrebič automaticky vypne.

hlásič
·         U starších typov plynových spotrebičov detektor unikajúceho plynu nie je a istotou, prakticky eliminujúci prípadné nebezpečenstvo je obstaranie dodatočného detektora oxidu uhoľnatého.
·         Ten v predstihu upozorní na prítomnosť aj veľmi nízkej koncentrácie oxidu uhoľnatého.
·         Ak si chcete detektor zaobstarať, môžete sa obrátiť na Vášho dodávateľa zemného plynu, ktorý Vám poradí a za výhodných podmienok Vám aj detektor namontujú.