Oplatí sa kúpiť založenú firmu s DPH?

Podnikateľ si môže novú firmu založiť alebo si kúpiť takú, ktorá je už založená a určená na predaj. Predávať ju môže samotný majiteľ, ale takýto predaj môže sprostredkovať tiež spoločnosť, ktorá sa predajom firiem zaoberá. V tomto druhom prípade je spravidla väčšia istota, že predávané firmy majú vybavené, resp. vymazané pohľadávky a záväzky zo svojej minulosti.

Podpísaná zmluva, podanie rúk

Prečo si niekto firmu radšej kúpi miesto toho, aby ju založil?

Vo väčšine prípadov je dôvodom časová úspora. Reálne podnikať a rozbehnúť biznis sa dá rýchlejšie s kúpenou obchodnou spoločnosťou, ktorá je už zapísaná v Obchodnom registri a zaregistrovaná na daňovom úrade. Záujem býva hlavne o kúpu spoločností s ručením obmedzeným (s.r.o.) – tieto sa totiž oficiálne predajú ihneď po tom, ako sa na kupujúcich prevedie obchodný podiel.

Dôvodom potom býva aj potreba získať firmu registrovanú pre DPH. Záujem o ponuky typu predaj sro platca dph cena Ezmluva je spravidla aj kvôli skutočnosti, že takto „predzaložené“ eseročky sú zaregistrované na daňovom úrade ako platcovia DPH, čo je v mnohých prípadoch skutočne oceniteľný faktor.

  • Pretože registrácia firmy na daňovom úrade je spravidla najnáročnejším časovým a byrokratickým faktorom. Pričom takto doposiaľ nezaregistrovanej firme takisto hrozí, že jej úrad pridelí finančne príliš zaťažujúcu zábezpeku.

Výber daní

Pri takto ponúkaných spoločnostiach s ručením obmedzeným pripravených na okamžitý prevod obchodného podielu, je takisto splatené základné imanie a majú pridelených niekoľko najčastejších živnostenských opatrení. A v Obchodnom registri môžu mať ako firemné sídlo zaregistrované cenovo výhodné virtuálne sídlo.

Pravdepodobne sa tu stretnete s pojmom ready made s.r.o. Čo je označenie pre spoločnosti s ručením obmedzeným určených výhradne na predaj, resp. pripravených na rýchly prevod. Sú zapísané v Obchodnom registri a zaregistrované na daniach. Väčšinou boli založené len nedávno.

Záujem však môžete prejaviť naopak o firmu s históriou, ktorá už má za sebou niekoľkoročnú obchodnú minulosť, čo budí dobrý dojem na obchodných partnerov, ale býva pri nich väčšie riziko nevybavených pohľadávok z ich histórie.

  • Tu je vítaná garančná zmluva, že firma má tieto prípadne záväzky vyčistené.