Ako si zarobiť peniaze na letnej brigáde


Nastúpiť na brigádu môže študent, ktorý má ukončenú 10-ročnú povinnú školskú dochádzku (spravidla po prvom ročníku strednej školy) a dosiahol vek 16 rokov. Každý zamestnávateľ zo zákona vyžaduje doklad o navštevovaní strednej školy, týmto dokladom zároveň preukazujete svoj status študenta. Na účely brigády podpisuje zamestnávateľ s brigádnikom Dohodu o brigádnickej práci študenta.  Túto zmluvu bližšie špecifikuje Zákonník práce. Študent môže cez týždeň odpracovať max. 20 hodín a ak suma jeho výplaty nepresiahne hodnotu 200€, nemusí odvádzať žiadne dane ani odvody. Pri sume nad 200€ sa časť výplaty zdaní, avšak refundácia je možná nasledujúci rok, kedy sa študentovi, ktorý podal riadne vyplnené daňové priznanie, celá zdanená suma vráti naspäť.

peníze

Vhodnú letnú brigádu si mnoho študentov vyberá podľa možného zárobku. Minimálna suma, za ktorú vás zamestnávateľ môže prijať, je 2,50€/hod. Výška tejto sumy závisí od druhu pracovnej pozície a aj od okresu, kde budete prácu vykonávať. Vo všeobecnosti platí, že najviac peňazí zarobíte v okolí Bratislavy, minimálnu mzdu za brigádu naopak dostanete na východnom Slovensku.
Veľké rozdiely sú aj v prípade brigád u veľkých nadnárodných spoločností akými sú napríklad Tesco či Kaufland a prácou pre malého lokálneho obchodníka.

V hypermarketoch môžete ako brigádnik pracovať za kasou pri pokladni alebo môžete vykladať tovar. Práca vykladača tovaru je v takýchto prevádzkach platená lepšie. Rozhodne však nepodceňte referencie a skúsenosti na takúto prácu a skúste sa informovať u susedov, spolužiakov či kamarátov, ktorí majú s takouto prácou skúsenosti a spýtať sa na ich osobný názor.

tkaní

Veľa mladých takisto odchádza cez leto pracovať do zahraničia, kde si zarobia nepochybne viac peňazí ako brigádou na Slovensku. V takomto prípade odporúčame osloviť kvalitné a dlhoročné pracovné a študentské agentúry, ktoré majú s vybavovaním takéhoto typu brigád dlhoročné skúsenosti.
Pri vybavovaní letných brigád vám prajeme veľa šťastia.