Ako rozprávať s deťmi


Nepoužívajte výrazy, ktoré bude dieťa schopné porozumieť až za desať rokov či v dospelosti. Jednoduché periodické slová majú priaznivý vplyv na vývoj dieťaťa. Nebuďte však príliš horliví, opakujte dieťaťu u iba jedno slovo dookola až sa ho samo naučí. Malo by sa pamätať na to, že zručnosť vnímania reči sa vyvíja oveľa skôr ako samotná reč.Ako dieťa vyrastá, je potrebné komplikovať aj úroveň komunikácie a prispôsobovať ju veku dieťaťa. 

kluk
 
Upozorňujeme Vás na približný harmonogram rozvoja komunikačných zručností u dieťaťa.
 

  • 6 mesiacov – 1 rok

Dieťa by malo rozumieť jednoduchým slovám, ktoré sa používajú v každodennom živote. To znamená, že sa rozvíjajú zručnosti vnímania reči.
 

  • 1-2 roky

Je potrebné, aby dieťa mohlo naplniť krátke požiadavky, napríklad „Nájdite medveďa“ alebo „Poďte ku mne“. Musí poznať význam jednej z najdôležitejších slov – „nie“. V tomto období by mali rodičia ukázať na objekty, ktoré obklopujú dieťa a volajú ich. Okrem toho je vhodná doba naučiť dieťa rozoznávať a pomenovať časti tela.
 

  • 2-3 roky

V tomto veku musí mať dieťa slovnú zásobu 200 – 400 slov. Potrebuje byť schopné pomenovať akúkoľvek vec zo svojho prostredia, spojiť niekoľko slov spoločne a požiadať o niečo alebo opísať nejakú situáciu. 
 

  • 3-4 roky

V tomto veku sa slovník vášho dieťaťa výrazne rozširuje. Musí pochopiť význam minulosti a budúcnosti. Preto môžete vytvoriť určité sekvencie. 

školáci
 

  • Viac ako 5 rokov

V tomto veku môže dieťa zaradiť slová podľa významu. Vie vytvárať takmer zložité frázy ako dospelý človek. Predškolák by mal byť schopný koherentne rozprávať dlhé príbehy, odpovedať na otázky a vysvetľovať dôvody vlastnými slovami.
 
·         Viac ako 7 rokov
V tomto veku Vaša ratolesť pravdepodobne navštevuje už základnú školu, kde sa okrem rozvíjania komunikácie naučí aj písať. Už je to v rukách a v moci  pani učiteliek.