Deti ako prázdninoví králi


Desať mesiacov nekonečnej tortúry. Trápenia bolo dostatok, naše deti strávili pri pracovných stoloch hodiny nad zošitmi a učebnicami. Jedny deti menej, iné viac. Jedným to pálilo, iným vôbec, nech sa snažili akokoľvek a iným vôbec, pretože sa im nechcelo. Toto je len zlomok desiatky mesiacov, ktorým sa zaoberajú deti i rodičia. Deti neznášajú mesiace od septembra po jún, naopak rodičia sú týmto časovým rozsahom nadšení, pretože môžu pokojne chodiť do práce, deti majú „zamestnané“ do poobedňajších hodín, iné až do večera, pretože sú pohltené krúžkami. Čo však robiť cez dva prázdninové mesiace?

kytky

Pravdupovediac, rodičia sporia dovolenku práve na toto „dvojmesačie“, nakoľko osem týždňov voľna pre deti je pre niektorých nočnou morou. Tábory, starí rodičia a dovolenka rodičov deti dokážu zamestnať adekvátne. Nie však každý má túto možnosť. Pracujúci rodiča často nevedia, ako tento čas deťom vyplniť. Ak už aj s nimi rodičia alebo najbližší môžu tráviť prázdninové dni, treba ich dostatočne zamestnať.

Možností prázdninových aktivít


–          Výlety
–          Starostlivosť o ovocie a zeleninu v záhrade
–          Starostlivosť o samotnú záhradku (pomoc pri kosení a zbieraní trávy)
–          Bazén s vodou
–          Prechádzky na zmrzlinu
–          Dovolenka s rodičmi
–          Pobyt u starých rodičov
–          Týždeň u bratranca/sesternice
–          Tábory denné / týždenné
–          Pomoc so zaváraninami v letnom čase
–          Hry v interiéri – čítanie, kreslenie, písanie
–          Hry v exteriéri – loptové, športové
–          Zbieranie hríbov, liečivých rastlín
–          Hra na hudobný nástroj (ak dieťa navštevuje hudobný krúžok) a i.

park

 
Deťom treba prispôsobiť každý prázdninový deň podľa našich možností. Či sme z paneláku, alebo z rodinného domu, či sú nablízku naši príbuzní, alebo sú desiatky kilometrov od nás, dopredu myslime na to, ako našim deťom vyplníme ich zaslúžený voľný čas. Neberme to ako stresovú situáciu, ak my musíme ísť do práce. Všetko sa dá zariadiť, keď si to včas vhodne premyslíme. Potom z prázdnin budú mať naše deti radosť a my sa potešíme, keď ich uvidíme spokojné a neznudené.