Čo obnáša likvidácia sro a prečo osloviť firmu

Ste majiteľom spoločnosti, ktorá musí alebo chce ukončiť svoje podnikanie? Ukončenie podnikania sa nazýva aj likvidácia. Likvidácia sro môže nastať, ak ste nútený tlakom veriteľov. Likvidacia sro znamená, že vaša spoločnosť prestane obchodovať, vaši zamestnanci budú prepustení a samotná spoločnosť prestane existovať ako právnická osoba na trhu. V prípade, že nastane likvidácia sro pre platobnú neschopnosť, majetok spoločnosti a výnosy spoločnosti budú rozdelené veriteľom, aby vaše dlhy mohli byť splatené. Keď toto všetko prebehne vaša spoločnosť s ručením obmedzením bude vyčiarknutá z obchodného registra a vy ste tak nadobro ukončili podnikateľskú činnosť.

notebook

Dobrovoľná vs povinná likvidácia sro

Existujú dva postupy, a to dobrovoľná likvidácia a povinná. Ak vás čaká likvidácia sro určite oslovte firmu, ktorá sa týmto zaoberá, pretože to môže byť pre vás lepšie, rýchlejšie a možno aj menej bolestivé. Povinná likvidácia sro nastáva z dôvodu neplatenia dlhov a môže vzniknúť, keď súd vydá rozhodnutie. Firma, ktorá podstúpi likvidáciu, je to už pravdepodobne posledná možnosť na to, aby vaše dlhy boli zaplatené, zlyhali všetky neúspešné rokovania. V tomto prípade sa, žiaľ, nejedná o dobrovoľný proces pre majiteľov sro. Likvidácia sro môže nastať aj v prípade, keď ste platobne neschopný a iniciujú ju akcionári spoločnosti. Ak dôjde k takejto likvidácii, oslovte firmu, pretože tá vám pomôže zrušiť vašu spoločnosť, prerozdelia sa všetky aktíva veriteľom. Dobrovoľná likvidácia sro môže byť vítaná a môže to byť bezpečné východisko zo stresovej situácie. Ak oslovíte firmu, tá vám pomôže vyriešiť situáciu, v prípade, že máte záväzky, ktoré si nemôžete dovoliť zaplatiť. Je veľmi dôležité, aby ste si pri likvidácii sro preukázali, že ste konali v najlepšom záujme veriteľov, a tak aby sa zabránilo riziku osobnej zodpovednosti a vy ste konali zodpovedne. Bude sa skúmať, či ste dali na prvé miesto veriteľov, hneď ako ste sa dozvedeli o vašej platobnej neschopnosti. Ak to tak nie je môžete byť obvinený z neoprávneného alebo podvodného obchodovania.

notebook na stole

Bankrot alebo likvidácia?

Často sa zamieňa pojem bankrot a likvidácia. Aký je teda medzi nimi rozdiel? Ak máte problémy s finančnými tokmi a ste majiteľmi sro, tak hovoríme o likvidácii. Bankrot sa môže týkať jednotlivca alebo živnostníka a nie spoločnosti s ručením obmedzením. Ak potrebujete firmu, ktorá vám pomôže pri likvidácii, navštívte webovú stránku https://www.easystart.sk/.