Postavenie informačných systémov a ERP v podnikovej štruktúre

Informačné technológie posunuli súčasný svet na úplne iný level. Počítače nám poskytujú nekonečne veľa možností a uľahčujú nám život nielen v domácnosti, ale aj ten pracovný. Vo svete informačných technológií má každý dôležitý nástroj či proces svoju špeciálnu skratku. Výnimkou nie je ani ERP, ktorý možno v skratke vysvetliť ako plánovanie podnikových zdrojov. Dnes je ERP súčasťou firiem na rôznych úrovniach a zameraniach, pričom nezáleží na tom, koľko zamestnancov spoločnosť má.

zabezpečení

Rozdelenie informačných systémov


ERP systém predstavuje kombináciu rozličných nástrojov, ktoré uľahčujú riadenie a plánovanie logistických procesov, finančných, personálnych a materiálových zdrojov. Môžu ich využiť spoločnosti na rôznych úrovniach. Informačné systémy možno rozdeliť do troch základných kategórií, ktorými sú:

  1. kategória informačných systémov– do prvej kategórie patria základné programy, ktoré sa zameriavajú primárne na hospodárenie podniku – ekonomické a účtovnícke programy. Využívajú ich menšie podniky či fyzické a právnické osoby k svojej činnosti.
  2. kategória informačných systémov– druhá skupina informačných systémov je využívaná prevažne na úrovni stredných podnikov, ktoré v sebe okrem základných modulov účtovníctva kombinujú aj moduly ostatných potrieb podniku – napríklad plánovanie materiálov vstupov a výstupov či logistiku.
  3. kategória informačných systémov– poslednou kategóriou sú systémy, ktoré v sebe prepájajú všetky oblasti v podniku – od materiálových zásob a ich plánovania, po výrobu až samotnú distribúciu výrobkov ku konečnému spotrebiteľovi, cez správu pohľadávok či vedenie účtovníctva. Súčasťou tiež býva aj oblasť, ktorá sa zameriava na personálne zdroje.

wordpress

Rast efektivity v podniku vďaka ERP


Efektivita v podniku nie je meraná len podielom výstupov na vstupoch, pričom počet výstupov musí byť väčší. Na efektivitu v podniku majú výrazný vplyv aj rôzne interné podnety, čo je pre podnikateľské subjekty skutočným prínosom. Zvyšovať efektivitu dokážeme nielen správnymi rozhodnutiami, ale aj motivovanými zamestnancami. Spôsobov je skutočne mnoho. Aby však bolo možné vôbec tieto rozhodnutia vydávať, je dôležité byť dostatočne informovaný a vedieť s triezvou hlavou odhadnúť riziká. Pre podnik je dôležité získať správne informácie, v správnej kvalite a v správnom čase čo možno najjednoduchším spôsobom. Riadenie skladových zásob, výroby a predaja, logistických procesov, účtovníctva či vedenie pohľadávok – to všetko podnik získa veľmi jednoducho, práve vďaka ERP systému.

Ak aj vy chcete mať vo svojom podniku všetko pod kontrolou, kvalitný ERP systém by mal byť vašou súčasťou. Navštívte stránku http://industry4.sk/, kde sa dozviete viac.