Aj cestovanie vlakom zadarmo si z pohľadu seniorov vyžaduje splnenie určitých podmienok


Pre využitie benefitu cestovania vlakom zadarmo však nehovoríme o žiadnych náročných úkonoch a splnenie spomínaných podmienok je v zásade veľmi jednoduché a prehľadné. Jedným zo základných kritérií je splnenie podmienky veku a pri cestovaní vlakom zadarmo hovoríme o hranici 62r., ktorá je smerodajná. Takýto spôsob dopravy však môžu využiť i mladší cestujúci. Benefit cestovania vlakom zadarmo teda môžu využiť cestujúci poberajúci dôchodok na základe zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení alebo podobného dôchodku z iného štátu EÚ. Cestovanie vlakom zadarmo však môžu tiež využiť dôchodcovia, ktorým prináleží výsluhový dôchodok a tu hovoríme najmä o bývalých policajtoch a vojakoch.

vlak
 

Cestovanie vlakom zadarmo je z pohľadu dôchodcov čoraz viac využívaným benefitom

Ak by sme sa však mali bližšie pozrieť na jednotlivé kategórie cestujúcich, ktorí majú nárok na benefit cestovania vlakom zadarmo, tak sem radíme predčasný, starobný, invalidný, sirotský, vdovský a vdovecký dôchodok. Využiť cestovanie vlakom zadarmo môže poberateľ takéhoto dôchodku až vtedy, keď sa registruje a predtým je potrebné vybaviť niekoľko náležitostí. Registrácii a získaniu preukazu predchádza nutnosť vybaviť si potvrdenie k vyplácaniu aspoň jedného zo spomínaných dôchodkov a doba od jeho vystavenia nesmie byť dlhšia ako 30 dní. Ak teda žiadateľ o benefit bezplatného cestovania poberá niektorý zo sociálnych dôchodkov, tak spomínané potvrdenie je potrebné žiadať od Sociálnej poisťovne. Ak je žiadateľ poberateľom niektorého z výsluhových dôchodkov, tak osloviť musí v tejto veci konkrétnu inštitúciu a tu zaraďujeme napr. ministerstvo vnútra, finančné riaditeľstvo alebo Zbor väzenskej a justičnej stráže.

nástupiště

Ďalšou podmienkou je doloženie fotografie s rozmermi 2 x 3 cm a následne je žiadateľovi vystavený príslušný preukaz, ktorým sa cestujúci legitimuje pri kontrole cestovných lístkov. Spomínané možnosti cestovania vlakom zadarmo sa týkali cestujúcich do 62 rokov. Benefit samozrejme môžu využiť i cestujúci starší ako 62 rokov, pozrime sa preto na rozdiely od predošlej kategórie. Bezplatná registrácia je potrebná aj v tomto prípade a tiež je potrebné predložiť fotografiu rovnakých rozmerov ako sme spomínali vyššie. Pre vystavenie preukazu je potrebné dokladovať vek žiadateľa a k tomuto plne postačuje občiansky preukaz. Kontrole cestovných lístkov opäť cestujúci predkladá získaný preukaz a bezplatný cestovný lístok. Viac sa dozviete na webovej stránke https://silverdium.sk/.